Share
BIJEN ON BACH 03 FLIP EXP H264

Verpopping


In een pop is alles soep, witte soep. Het lijf van de larve is opgelost. Er is nog niets te bespeuren van het komende - in zonlicht vliegende - insect. Alleen de omhulling, het spinsel van de cocon, waarbinnen de metamorfose plaats vindt, is zichtbaar. De larve at en at, het dikke rupsje nooit-genoeg, wordt bij, hommel, zweefvlieg. Een insect dat en volant de voortplanting bewerkstelligt van bijna alle planten op aarde.


Terugkijkend naar vorig jaar, zie ik Bee Foundation in popstadium. De bijen die bij bosjes stierven, mijn wanhoop die weersproken werd door de hommels en bijen zelf. Zij vlogen langs als actieve hoopgevers. Het loslaten van de imkerlessen om zelf ruimte te maken voor iets nieuws. De inspiratietekst en de serie ‘bijleren doe je buiten’ bijeenkomsten, die – terugkijkend - de eerste editie vormen van de School voor Bijen en Biodiversiteit. Het omvormen van Bee Foundation zelf  tot een zwerm van mensen die zich actief inzet voor het welzijn van de insecten, het welzijn van het leven op aarde.


In het donker van het grote sterven, de genocide en de oorlogen, stel ik me de vraag of wat ik doe elitair geneuzel is. Vaak lijkt dit zo. Of is het in contact komen met een bij, een hommel, een boom, precies dátgene wat we nodig hebben om van ze te gaan houden, voor ze te willen zorgen? En is dit contact precies ons innerlijke aanknopingspunt waardoor wij weer deel worden van het grotere geheel, van het leven dat overal om ons en door ons heen stroomt? Menselijkheid ontstaat niet in het vernietigen van de ander, wel in het zorgdragen voor het welzijn van ieder ander. 


Wat ik wens voor 2024, is dat de School voor Bijen en Biodiversiteit een cocon is, die bijdraagt aan het proces van thuiskomen in je eigen natuur!


Ben jij erbij?


Namens het Team van Bee Foundation,


Sonne Copijn


Hommelkoningin vliegt naar Brussel


Aanstaande donderdag 9 januari vliegt onze hommelkoningin naar Brussel om haar stem te laten horen voor de strijd tegen GMO. Doe jij ook mee? De Europese Commissie wil namelijk de strenge regels afschaffen voor genetisch gemodificeerde voedselgewassen die met nieuwe technologieën, zoals CRISPR-Cas, zijn aangepast. Als de plannen doorgaan, is er ook geen verplichting meer op risicobeoordeling en vermelding op het voedseletiket. Niemand weet dan meer of er geknutseld is met wat we op ons bord hebben. In Brussel wordt de komende weken gestemd over amendementen t.a.v. het plan van de Europese Commissie.


#mijnetenmijnkeuze


En wat betekent dit voor bijen en andere insecten? 

Met alles wat wij eten, dragen we bij aan een landbouw mét bijen of zonder bijen. Zo simpel is het. Met jouw kiezen, kies jij. Elke dag. Maar wat als wij ook niet meer weten wat we kiezen? 


Prof. dr. ir. Edith Lammerts van Bueren is een nauw betrokken specialist rondom dit thema en al jaren een waardevolle vriendin en enorm ondersteunend als lid van onze Raad van Advies. 


Ik strijd mee in de actie tegen GMO!

Filmtip voor vanavond 9 januari: 


''Vanavond om 20.30 uur op NPO2 (BNNVARA) een film over de Binnenveldse hooilanden. Een aantal jaren terug heb ik met twee vrienden het initiatief genomen om hier 50 ha aan te kopen. Uiteindelijk hebben de burgers van Wageningen 4,5 ton bij elkaar gebracht en is de aankoop gelukt. De film gaat over de geschiedenis en de ontwikkelingen na de aankoop.'' Door Prof. dr. Frank Berendse. Een trouwe vriend en belangrijk adviserend raadslid voor onze stichting. 


Meer info over 'Hooiland'

Email Marketing by ActiveCampaign